side-area-logo

Juridische aandachtspunten ten aanzien van Cloud Computing: Van perceptie naar werkelijkheid

Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor zowel regelgeving uit Nederland, Europa als daarbuiten van toepassing is. Op Europees niveau is sluitende wetgeving rondom Cloud Computing nog steeds in ontwikkeling. Dat voedt aannamen over bijvoorbeeld de Amerikaanse ‘Patriot Act’ die niet altijd stroken met de werkelijkheid. Dat neemt niet weg dat uw gegevens beschermd moeten zijn. Privacy is een fundamenteel recht dat nauw verbonden is met persoonlijke vrijheid. Weet u welke juridische aandachtspunten rondom Cloud op u van toepassing zijn?

Download whitepaper

beheerder