Van de IT-afdeling tot en met de boardroom staat de Cloud hoog op de agenda. Met deze sterk groeiende markt stijgt ook het aantal aanbieders ervan. Hoewel er geen keiharde

Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve manieren om aan de nieuwe behoeften van hun (mobiele) werknemers tegemoet te komen. Desktop as a Service (DaaS) biedt online werkplekken

Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor zowel regelgeving uit Nederland, Europa als daarbuiten van toepassing is. Op Europees niveau is sluitende wetgeving rondom